Betonování podjezdu pod silnicí Na vyhlídce.

Betonování podjezdu pod silnicí Na vyhlídce.