Výtah na zámeckou věž

 

         Historie objektu

Zámecká věž na skále nad Tržištěm v historickém centru města je posledním pozůstatkem malého gotického hrádku, který nechal vystavět císař Karel IV. patrně již v době kolem roku 1358. Během velkého požáru města v roce 1604 bývalý hrad vyhořel a změnil se ve zříceniny. Roku 1608 byla velká věž upravena na městskou hlásku. V roce 1766 byla věž po dalším požáru doplněna arkádovým ochozem, ze kterého byli slavnostně vítáni fanfárami významní hosté lázeňského města. Později se odtud každoročně slavnostně zahajovala lázeňská sezóna. V roce 1911 byl ke skále pod Zámeckou věží přistavěn mohutný výtah podle projektu Friedricha Ohmanna, autora secesní Zámecké kolonády. Dnes se v objektu Zámecké věže nachází stylová restaurace a galerie Na ochozu.

V interiéru věže se v pozdějších letech nacházela restaurace, stylová vinárna a galerie. V roce 2016 byla ukončena smlouva s provozovatelem restaurace a v současné době věž využívá Magistrát města k výstavním a kulturním účelům.

 

V roce 1911 byl ke skalnímu ochozu připojeno mohutné těleso výtahu k Zámecké věži podle projektu Friedricha Ohmanna, (autora secesní Zámecké kolonády z let 1910-1912) a 23.června 1911 byl uveden do provozu rychlovýtah z Tržiště na Zámeckou věž.  V letech 1961 až 1975 provozoval výtah Dopravní podnik města K.Vary. Po převzetí DP podnikem ČSAD přestal být výtah z ekonomických důvodů v provozu a jeho zažízení chátralo.Celých 25 let byl výtah vyřazen z provozu a až v roce 2001 proběhly další opravy ke zprovoznění výtahu Zámecké věže. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce výtahu. Výtah dostal prosklenou moderní kabinu včetně úpravy interieru dolní a horní nástupní stanice. Právě výměna zařízení zdražila rekonstrukci šachty z původních sedmi na čtrnáct milionů korun. Celý objekt je vedený jako technická a kulturní památka. Památkový úřad proto požadoval například přesné repliky oken, které jsou na výtahové šachtě.