Postup prací

27.11.2013 17:41

Posstupně zpracovávám jednotlivé lanovky. Již je hotovo:

Tunelová lanovka, lanovka Slovenská a lanovka Diana. V současné době pracuji na Horské dráze na Tři kříže. Texty jsou již zpracovány a připravuji snímky.