Hotovo.

05.12.2013 18:27

Dnešního dne jsem doplnil poslední fotografie a popisy. Dá se tedy říci, že je hotovo. Pravda to ale tak docela není. Rád bych, aby se rozproudila debata s dotazy. Odpovím na ty na které budu umět. U těch ostatních se snad společně dopátráme pravdy. Postupně chci také doplňovat jednak fotografie a jednak další zjištěné údaje. Chci aby se tyto stránky staly součástí informací o historii Karlových Varů. Uvítám proto jakékoli informace, fotografie, dokumenty a zprávy týkající se jak lanovek, tak i Karlových Varů.

Zjistil jsem, že tyto stránky se již objevují i v internetových  vyhledávačích, takže se snad ozvou další zájemci o histrorii Karlových Varů a lanovek.