Původní těleso dráhy bylo jen hrubě vytesáno ve skále.

Původní těleso dráhy bylo jen hrubě vytesáno ve skále.